torsdag 31 juli 2008

Textilt Collage "livsprojekt 08"

Värden
För mig är värden mycket viktiga, eftersom de som jag ser, är källan till meningen med våra liv. Det finns många typer av värden som kollektiva värden, personliga värden, värden som vi sätter på saker och ting. I mitt gamla jobb fanns det också värden med företag, värden med personalen, organisationernas värden. Men vi har också familjevärden, syskonvärden, släktvärden och vännskapsvärden. Värden över att ha en äldre generation, att ha en yngre generation och värden från flera generationer som inte finns med oss mer.

Olika generationer ser på värden på olika sätt, det är helt naturligt. Men att föra värden vidare är också viktigt. Att visa på värden som jag har och värden som jag ser till nästa generation!
Det sker en uppluckring av värden men också världen idag både som jag sagt tidigare snabbare teknik, vi når varandra med ljusets hastighet som tidigare tog flera dagar. Men också en uppluckring släkter emellan. Vi gifter om oss, vi bildar olika typer av familjer. Allt detta har också sina speciella värden som jag personligen tror är viktiga. Barnbarn idag har ofta inte alltid flera mor- och far- föräldrar genom den familjebildning som kommit att bli av detta. För barnen blir det ett utökat värde, de får fler som är intresserade och fler som bryr sig. Men det får också andra värden i de nya familjerna dvs. man knyter nya familjeband (som inte är blodsband) vilket gör det hela mycket spännande. Det finns också värden mellan människor som lever samman och ett av de viktigaste värden som jag ser är "respekt"!

Vi går mot en friare värld………….då de personliga värdena har haft en utveckling de senaste 200 åren. Det tänker vi kanske inte på, men så säger forskarna. Det var i början av 1800-talet som dessa värden började så smått se dagens ljus. Jag tänker då på att min mormor och morfar, farmor och farfar var de som var med om att prägla sina barn till mer personligheter och min mamma i sin tur gav mig en hel del av detta, jag hoppas att jag givit mina döttrar en del av deras personliga utveckling och att dom sedan aktivt arbetar med sina barns dvs mina barnbarns värden.

Att vårda mina värden och utveckla nya värden är ett ständigt arbete. Att jag värderar det jag gör och står för för mig på ett personligt plan är också viktigt. Värden som respekt, och att vara sann mot mig själv och andra. Att dessutom våga klargöra var jag står och hur jag tänker är också viktigt, lika viktigt är det att respektera andras värden även om de inte stämmer med mina!

Ibland hade jag önskat en ”kompass” för att lättare hitta och lättare orientera mig. Fast den kompassen har jag nog fått med åren och då var det kanske så det skulle vara……….jag måste själv både hitta min väg, välja väg och staka ut vägen.

Till sist, ett värdefullt liv är det liv som jag själv skapar, den mening jag ger mitt liv, den glädje och rikedom jag själv finner och som är just för mig. Jag är idag övertygad om att mina värden idag är mätt utifrån mina behov och önskemål och med det menar jag inte att jag glömmer alla andra runt mig. Men jag tror att en nöjd och glad människa kan både ge och värdera andra människor på ett mycket positivt och härligt sätt.

Så till den lilla lappen. Värdet av den lilla duken som är slagen med en skyttel och tunn, tunn tråd är runt 250.- enligt Svenska Spetsar i Vadstena, vem betalar det idag? Jag är glad att jag har den i min ägo och det var en liten fläck på den dessutom så jag broderade dit ett antal franska knutar (vinröda knutar) och lite pärlor. Värdet för mig har varit att jag kunnat studera lite spetsar, dessutom fått mer kunskap om och kring detta att slå med skyttel, att knyppla och att se på alla dessa helt fantastiska mönster som inte många idag gör. Vilken ovärderlig skatt som ligger hos många och som många inte vet någonting om. Framtidens forskare kommer nog att ha massor av spännande lösningar och tankar om hur allt kom till och samtidigt så kanske dom inte alls vet om det är sant. Precis som idag!!

1 kommentar:

annicka sa...

Dina spetsar får ett nytt liv på 2000talet genom dig. Det kommer kanske att sätta ytterligare griller i huvudet på framtidens textilforskare. Vem vet? Sen hade det ju varit intressant om spetsar kunde berätta...