lördag 6 september 2008

Konstquilt eller Artquilt.........

Kantad och klar................

Det är intressant detta med Art Quilts och jag tänker idag uppehålla mig kring detta. Ursprunget till det som vi idag kallar för quilt var lapptäcken som man använde som ett bruksföremål. Dvs de hade en funktion. Jag vet att min mamma berättade om detta med Lapptäcken från den tiden då hon växte upp i USA i början på 1900-talet. Hon berättade att under tidigt 1700-tal och tom 1800-talet så uppfanns lapptäcken av brist. Brist på mycket bland annat brist på sängkläder från de som emigrerat från Sverige till USA, men också i hela USA. De fattiga smålänningarna använde varenda liten bit av tyg och omvandlade till olika bruksföremål i sina hem. Så fick man det bättre och bättre och "konstarten" fortsatte och det blev mer eller mindre intressant med quiltar. Det utvecklades mot slutet av 1800-talet och då hittade man begrepp som "fansywork". Då skulle det smyckas och det var både överdrivet och man skulle gärna bli häpen för de arbeten som såg dagens ljus.
Jag besökte förra året Amish-folket och deras arbeten har aldrig upphört att vara intressanta då som nu. De har behållit sin tradition genom århundraden. Sitt enkla färgval och enkla design håller sig. Man ser idag quiltar som är "amishinspirerade" och de utgör inom lapptecken en egen konstart. Många av de quiltar som vi idag ser är en vidarutveckling av quiltarna som de såg ut för länge sedan och även om de inte är lika "gårdagens quiltar" så utgör de en quilt, eller som jag ser det en utveckling inom quiltningens historia. Vi kan också se "crazy-quilts" som en utvikning inom området. Begreppet Quilt Art, Art Quilt eller Quilt konst eller Konstquilt uppstår någon gång under senare delen av 1900-talet även om det har funnits tidigare. Idag på 2000-talet är det ett begrepp mer eller mindre. De som utarbetar eller arbetar med Art Quilt känner att det är den genren som passar dem. Man kan säga att de idag är mindre bruksföremål utan mer någon textil konst som man hänger på väggen och betraktar (samma som en tavla eller målning).

Men Art Quilts bottnar i en gammal tradition och man kan säga att det både är konstnärligt och konsthantverksmässigt när man närmar sig dess historia. Konstquilt har dock en liten annan infallsvinkel och det är en medveten strävan mot det konstnärliga området och det konstnärliga uttrycket som dök upp i USA på 1960-1970-talet. Det var då man började använda begreppet Art Quilt för att visa på quiltar med en speciell utgångspunkt och med en medveten konstnärlig ambition. Idag ser man i USA ytterligare en utveckling där Art Quilt också tar in andra material än enbart tyger. Man går över gränserna och ser gärna gränsöverskridanet som en spännande utveckling. Man kan också se både traditionella tekniker blandas med nya tekniker och man kan se att konstnären själv benämer sina arbeten som Art Quilt och inte Lapptecken i vanlig bemärkelse.

Så slutligen kan man väl säga att lappteckniken utvecklas fortfarande och det som är intresant är att i Sverige så har denna utvecklingen inte gått särskilt fort och kanske än idag inte är helt accepterad i vissa led. Men man kan trots allt säga att Art Quilts väcker intresse och vinner mark lite för vart år som går. Det dyker upp duktiga konstnärer inom området och dessa våra förebilder skall vi både värna och vara rädda om. De skapar framtidens historia.

En av de spännande Art Quiltarna idag är Ulva Ugerup som också har gett ut en bok som berättar om hennes arbete. Den är värd att äga om man är intresserad av Art Quilts.

Inga kommentarer: