fredag 12 september 2008

Minia-Art-Quilt........."livets otium"Otium cum dignitate (latin: vila med värdighet). Lugnt hedersamt privatliv efter väl förrättat livsverk. Och så kan man väl uttrycka mina textila nöjen!

Romarna uppfattade arbete som ett nödvändigt ont, och begreppet otium stod för all sorts frihet från plikter och uppbundenhet, ett idealtillstånd som möjliggjorde både bildning och konstnärskap, men också njutning. Detta baserade sig på sysselsättningar utan materiell vinning som mål.

Jag är nog benägen att hålla med Romarna en del, och konstnärskapet, bildningen och njutningen är också att glädjas åt det!

Inga kommentarer: