fredag 21 november 2008

Allers 1948.............................

Det är förunderligt att läsa en Allers från 1948. Då kostade tidningen 35 öre för det första. Sedan så står det på framsidan "Hur är kvinnan som chef"? En lång artikel som behandlade kvinnornas ledarskap i månghundrade år. Ungefär samma text mer eller mindre som idag!

Idag talar vi dessutom om ledarskap, vilket inte artikeln tog upp. Jag har ofta funderat över detta med kvinnligt chefskap och kvinnligt ledarskap, varför det skall skilja sig från manligt, om det nu gör det?

Ett chefsskap kan tillsättas med ledarskap förvärvas..............undrar ibland för mig själv varför det finns så få ledare.................!

Inga kommentarer: