måndag 8 december 2008

Snöprojekt......................

Att se, verkligen se är en gåva. Att lära mig se, att se på nytt sätt är på sitt sätt också en gåva. Att utveckla "seendet" i alla dess olika delar är intressant och utrvecklande.
Att se och betrakta, se och uppleva, se och vara närvarande är ytterligare faktorer orsaker som göra att vi utvecklas.
Jag har studerat yta och struktur under en lång tid nu. Det är berikande att se hur olika ytor och strukturer påverkar mig. Vad som gör mig glad, vad som gör mig betänksam, eller ointresserad. Men också vad som omsluter mig och som jag känner mig "komfortabel" tillsammans med.


Inga kommentarer: