fredag 15 maj 2009

Den kreativa processen................

Skapandet har tre faser sägs det. Tillblivelse, assimilation och fullbordan.

Det är knepiga ord egentligen. Tillblivelse, att bli till är som det låter. Tillblivelsens energi är mycket speciell tycker jag. Den är så karaktäristisk för begynnelsens ögonblick. Den energi som kommer vid varje nytt projekts start. Det finns massor av spänning i tillblivelsen och det känns som tillblivelsens "tid" att det är bara den som finns. Entusiasm, kraft, förståelse, men också insikter, och upplevelsen av tillblivelsens energifält. Trots allt detta räcker det inte fullt ut för att skapandet skall bli fullbordat.


Assimilation, kanske lite svårare, det betyder att omvandla till strörre likhet med omgivningen. Och att uppgå i något större. Men det är också at införliva nytt material. Under denna tid så växer det jag vill skapa sakta fram. Och i början och slutet så bleknar hela denna fas. De inre resurserna blir så starka att jag handlar genom att ge mitt arbete något. Jag har tagit fram mitt material. Börjat sakta i hjärnan att skissa på vad, hur, varför. Men också vänder och vrider. Tänker känner, låter det ligga och går ifrån. Kommer tillbaka................
Denna tid kan vara längre eller kortare för mig. Men det känns som om det är något jag lär på nytt varje gång jag startar upp. Det är dom första idéerna, de första fröet som satts. Min idé mitt frö skall sättas, slå rot bli något eget. Assimilationsprocessen är viktig för om det skall bli något. Det är liknande ett process som handlar om verkställighet. Här måste jag lyssna inåt och låta bilden "tala" till mig. Våga följa inspirationen och intuitionen, lita på mig själv. Se om jag hittar fler "accord" Se om jag känner energin eller känna om jag känner den. Mosart är den tonsättare som var mycket skicklig i detta. Han var mycket tydlig i att assimilationens dolda egenskaper inom musiken gör att musiken blir till "ett stycke". Fantasin är med i assimileringsprocessen.
Under denna process så kommer ofta fler andra idéer fram och jag är mycket rädd om dessa idéer. Så jag har alltid penna och papper till hands under denna perrioden. Det är också här som jag kan komma på saker som jag inte gjort tidigare. Denna process är en rörelseprocess, här händer det massor som aldrig kommer att synas i mitt arbete när det är färdigt. Det är på något sätt ett arbete som inte syns eller som är osynligt för andra. Men det är också denna tid då mycket nytt kan födas.

Fullbordan kommer härnäst. Att sammanfoga till en helhet. Slutförandet. Men det handlar inte min bild om idag.

Ha en underbar dag.......................................i färgens tecken "ewa-christine"!

Inga kommentarer: