onsdag 13 maj 2009

Min box..............................


Jag tänker fortsätta lite till med "visioner"........................
I skaparprocessen tror jag personligen att visionen är betydelsefull. Visionen har en "magiskt" kraft och egenskap som vi kanske inte tänker på i vanliga fall. Magi för mig är att se ett resultat utan att se och förstå hela den process som leder fram till detta resultat - hängde du med?
Alltså när något du gjort är färdigt, och du har nästan inte tänkt någonting på själva arbetet utan haft tankarna på annat håll och ändå så har du gjort något som du gillar och är stolt över. Sammanfaller det då med din vision, ja då är det magi!!!
Att kunna se bortom nuet och bortom det förflutna är en fantastisk mänsklig förmåga, vi kan tom föreställa oss saker som inte har hänt men som vi skulle önska skulle hända! Är inte det otroligt!!
Vision handlar om "ett inre seende", som föds ur vår fantasi. Alla människor som kan tala ett språk kan använda fantasin (mer eller mindre, det är en träningsfråga och vilja). Utgångspunkten är att fantasin kan klädas i ord och bild. Tänk på ordet "hus" det är med hjälp av associationen som vi kan se ett hus i vår inre bild, kan du se ett hus, ja då kan du också skapa en vision av det liv du vill ha, det liv du vill leva och det du vill skapa.
Så fantastiskt!
Så en vision är en "bild" över det vi vill skapa!

2 kommentarer:

Veronika sa...

Ja och ju starkare vi tror på det desto mer verkligt blir det!!

Elizabeth sa...

Tak