torsdag 4 juni 2009

Bildens betydelse...................................


Att vi helt klart upplever bilder olika är konstaterat. Jag faller i "trans" för det slitna, både på hus, textilier, och konst. Vad det kommer sig vet jag nog inte riktigt. Jag har hört sägas att det har med våra "inre upplevelser" att göra. Det kan om de används rätt också bli verktyg och dynamiska egenskaper i mitt skapande.
Dynamiken i skapandet handlar om mycket både sådant som är roligt men också motsatsen. Jag tror att många konstnärer bär på en hel del som de kan få uttryckt i sitt arbete, sina målningar och sina textila skapelser eller alster.
Jag har tänkt mycket på detta med att gå från någonting till någonting. Att göra detta innebär också en förändring. Eller en övergång från något till något. Oavsett om övergången sker sakta, gradvis eller helt plötsligt.
När jag lämnar "säkra mönster" eller "säkra arbetsmetoder" så infinner sig nya flytande "tillstånd", men också oförutsägbarhet, förändringar, skapandet av nya nätverk, öppna nya system och massor av information som skall ge mig nya förutsättningar till att hitta en ny plattform.
Jag har inte samma kontroll som tidigare, jag har inte samma mål som tidigare utan läget är mer kreativt och dynamiskt (eller förvirrande, läs det du tycker passar).
Vad jag menar är att byter jag yrke, inriktning, eller vilket byte som helst så måste jag vara aktiv och försöka hitta en "röd tråd" som jag kan hålla mig i.
Att gå från yrkesverksam, egen företagare till "passionist" är spännande och utmanande.
Att hitta en ny livsuppgift, att finna något som kan engagera och ge glädje när arbetet inte längre tar mer eller mindre hela min vakna tid i anspråk.
Det dynamiska i skaparprocessen är just en del av det jag ville få fram idag. Men också att stanna upp, se detaljerna, känna på det lilla och hitta nya infallsvinklar i mitt skapande. I arbetslivet var det mycket enklare, i mitt konstliv mer omfattande.
Jag är idag övertygad om att "inre motivation" är en dynamisk process för mottaglighet inför nya tankegångar.
Med min bild idag så ville jag försöka visa på att mina nya infallsvinklar i mitt skapande är idag detaljer i en bild. Som jag känner tillhörighet med. Som helt enkelt tilltalar mig. Av detta får jag både glädje och energi.

Inga kommentarer: