onsdag 22 juli 2009

Razzel, Dazzel.....................


Jag hade denna "sång" i mina tankar när jag gjorde denna lilla "Mini-art-Quilt" färdig.
Varför vitt, igen......................?
Jag älskar den vita färgen, i alla dess nyanser. Den vita färgen symboliserar så många olika saker och i den gamla symboliska betydelsen av färger i drömmar betydde vitt lycka i hemmet, och det ser vi ju på tvättmedelsreklamen hur viktigt det är med vit tvätt!
Vitt handlar också om att rena, visa på renhet, visa på oskuld. Vi behöver ljuset och det finns i den vita färgen. Vitt symboliseras både med liv och död.
Vitt ljus består av alla färgerna tillsammans och ses som energiernas krona. Vitt symboliserar ofta ljuset eftersom obrutet ljus ju inte är någon fär för oss. I grunden är vitt och ljus samma säk och det syns också i engelska språket där ordet heter white och light. Det vita ljus man kan se "för sitt inre öga" kan vara av en sådan lyskraft att dät är helt otroligt underbart!
Så det vita har en stark betydelse för mig i mitt skapande. Det är allt det vita jag nu vill visa i min utställning som närmar sig med stora steg!!
Om allt går i vitt då?
Ja så mycket som möjligt och jag ser Mitt Vita Liv, som Min Vita Värld som blev Mitt Vita Rike....

Inga kommentarer: