måndag 15 februari 2010

Påbörjat projekt......................


Så börjar skolan igen. Projekt efter projekt intar mitt arbetsbord. Det är lika spännande varje gång jag startar upp, så många tankar, funderingar och idéer som formas i huvudet. Så många olika infallsvinklar. Hela denna processen är nog det som jag tycker är mest utmanande.
Slutet av januari satte detta projektet igång och första delavsnittet skall vara klart till vecka 11.
Att se en idé, tanke växa fram, förändras och utvecklas är nog det jag gillar mest!

Inga kommentarer: