måndag 7 juni 2010

Livsvärden..................


Om man försöker hitta något mått på Livskvalité så är det svårt. Lika svårt som att hitta något mätbart när det gäller "livsvärden", vad som med säkerhet går att säga är att det inte kan mätas med pengar utan livskvalité är något som vi själva skapar. Alltså är det medvetna val.
Mina livsvärden är berikande i min livskvalité, och de är också berikande i mitt skapande.
Kontentan blir då följande:
-"livskvalité, mått på livsvärde som inte mäts i pengar"!
Är du med??
Ha en skön vecka!

Inga kommentarer: