onsdag 13 oktober 2010

Textil nyckel 7

Textil nyckel 7 Kunskap och kunskapsinhämtning

Vi har alla olika kunskaper och vi kan lära av varandra, men ibland räcker inte det. Ibland behöver vi gå både utanför den kunskap vi tillämpar eller så behöver vi hitta helt nya vägar för att utvecklas. Många stampar på samma fläck, vill inte lära mer eller vill inte testa nytt. Det är helt OK. Men vi som vill, vet att det är för vårt välbefinnande skull som vi söker vidare. Jag tror det har med både personlighet och vilja att göra. Men också modet att pröva på sådant som vi aldrig tidigare gjort.

Andra gillar att göra samma sak hela tiden, medans andra gillar att gå från en sak till en annan och för att sedan återvända till det som verkligen känns rätt.

Kunskapsinhämtning gör vi på många sätt, för mig har det varit oändligt antal spridda kurser, regelrätta studier på universitet och högskolor, men också mycket lärande i olika grupper som jag tillhör och har tillhört.

Inom kunskapsområdet så har jag i stort sett hela mitt liv arbetat med utbildning och genom åren träffat på människor som absolut inte skulle sysslat med utbildnig utan förkovrat sig själva istället. Det bästa med bra och lärorik utbildning och lärosituationer är att de överlever och de andra dör ut.

Kunskapsinhämtning handlar också om erfarenhetsutbyte men det är en annan sak!

Ha en kunskapsinhämtande dag för din egen skull idag!
Du vet det kan vara inom alla områden och det är aldrig försent........!!

Inga kommentarer: