onsdag 13 oktober 2010

Textil nyckel 8

Nu är det bara några textila nycklar kvar...............

Textil nyckel 8 personligt ledarskap

Någon har sagt kan man inte vara ledare för sig själv hur skall man då kunna leda andra. Detta är intressanta spörsmål tycker jag. Om jag tänker tillbaka genom åren är det faktiskt få som kan utveckla eget ledarskap. Chefsskap (måste, ska, bör) är det många som behärskar, men ledarskapet är det sämre ställt med. Här fodras ständig utveckling och ständiga uppgraderingar.

Det handlar om att själv kunna säga; jag vill....................

Jag vill skapa en blogg som både talar om vad jag skapar, men också vad som ligger bakom mitt skapande.

Jag vill att min blogg skall ge någon eller några en puff att tänka till.

Jag vill att min blogg skall kunna läsas av de som är intresserade av sin egen utveckling, sin egen tid och sina egna utvecklingsmöjligheter.

Jag vill att barn och barnbarn skall lära känna sin mor och mormor utifrån en annan sida.

Jag vill väcka lite nyfikenhet......

Jag vill............
två ord som betytt mycket för min personliga utveckling och mitt personliga ledarskap.

Inga kommentarer: