onsdag 17 november 2010

Olika kompetenser...........

Idag skall jag inte vara så djup. Det finns olika former av kompetenser och dessa äger vi alla mer eller mindre. Kognitiv kompetens som har med baskompetens att göra både teoretiska och praktiska kunskaper, fördjupade eller specialistkunskaper och kännedom om olika tekniker.

Så har vi Affektiv kompetens, sådant som är självupplevt och som vi också kan illägga åsiktskompetens pga vi upplevt något.

Personlighetsbaserad kompetens, som ger oss förmågan att samspela med andra människor och har en anknytning till våra personlighetsdrag och vår personlighet. Det har med vår uppfattning, synen på andra, synen på mig själv mitt självförtroende och rollen som jag själv eller jag har till andra.

Det finns fler kompetenser som Pedagogisk/kommunikativ kompetens, administrativ kompetens, strategisk kompetens men dessa vidrör jag inte.

Det som intresserar mig idag är den kreativa kompetensen i denna kompetensen ingår vår förmåga att forma, men också förmedla men även motta budskam. Samtidigt som den har med kunskapen och betydelsen för det som jag arbetar med eller sysslar med. En annan kompetens är också psykomotorisk kompetens som har med min "fingerfärdighet" att göra. Inom slöjd och hantverk så är det säkert så att man kallar det "talang".

Den sista kompetensen av de tio kompetenserna som jag finner intressant idag är simultankapacitets kompetens. Intressant är att denna kompetens kan utvecklas precis som alla de andra.

Dessa tre kompetenser, den kreativa, fingerfärdigheten och simultankapaciteten är intressant när man vill utveckla sitt konstnärskap för egen del. Mest handlar det om att våga erkänna att du är kreativ och undersöka i vad som din kreativitet visar sig och där du inte känner full kreativitet. Fingerfärdigheten får du genom att testa, våga och göra och genom detta så ökar din kreativa kompetens samtidigt som simultankapaciteten gör att du kan tänka i flera banor och göra flera saker oberoende av varandra.

Tänk vad vi är begåvade!


Inga kommentarer: