onsdag 12 januari 2011

En nål i en "höstack"..........

Bland mina samlingar så finns det nålar! Nålar av alla slag, synålar, stoppnålar, tjocka, smala, små ynkliga, platta, olika huvud. Jag tror jag har alla sorter. Det har blivit ganska många genom åren på ett eller annat sätt. Det är en viss tjusning att se dem samlade.

De är en påminnelse om många saker. Om flitiga händer, skapande händer, mamma, pappa, mormor, deras kraft och styrka. Hur de klarade av svårigheter och utmaningar. Hur de skapade fantastiska kreationer. Att jag har dem framme i ateljen gör att jag påminner mig om att om det inte går min väg, lägg unan arbetet en stund (flera veckor ibland) och återkom och gör nya försök. Arbeten behöver "mogna".

Så vad kan vi göra om vi råkar ut för annat på jobbet eller i privatlivet. Leta fram något som påminner om det du funderar över, det kan vara en tavla, eller en ofullbordad grej, det kan vara en kopp, ett fat, ett smycke, ett ljus i en speciell ljusfot.......Det kan vara ett papper som ligger på en bricka. Helt enkelt något som du gjort för just detta ändamål. Ställ det på en synlig plats där ingenting står annars, och där du ser det..........påminn dig om just din tanke var gång blicken faller på ditt "arrangemang", det är en utlösare eller en "trigger" som gör dig påmind om det som var viktigt för dig. Du kan också sätta på dig ett smycke, en ring som du inte använder och förknippa den med det som du vill stärka eller förändra, eller utveckla inom dig eller omkring dig.

Det som vi har runtomkring oss, skall tycker jag betyda någonting extra, det är många som har massor av saker runt omkring sig, som inte betyder ett enda dugg. Tänk då så mycket onödigt som kommer i skymundan. Det handlar om att "lyfta fram" men också medvetandegöra det som är viktigt för oss själva. Lever vi ensamma är detta enkelt, och lever vi tillsammans med nära och kära så gäller det att hitta just "mitt hörn" och det går alltid.

Så kontentan av mina nålar är, jag har dem placerade i en skåp med värdefulla minnen som jag passerar varje dag när jag går in i verkstaden och ateljen, och jag får ett leende på mina läppar och känner stor glädje och tillfredställelse vilket gör att arbetet känns både stimulerande, roligt och utmanande.

Inga kommentarer: