onsdag 2 februari 2011

Inre dialog....eller den inre dialogen

Jag samtalar ofta med mig själv tyst. Dessa samtal är ganska kontinuerliga jag vågar nog säga att det är en daglig dialog. Denna den inre dialogens syfte är att ha som ett hjälpmedel i mitt skapande arbete. Tack vare denna dialog så kan jag också hitta nya infallsvinklar. Jag använder mitt tänkande till att foccusera och koncentrera mig på en sak i sänder.

Mina arbeten som jag skapar blir då på detta sätt en slags "upptäckarjournal" fast i textilt material. Det kan nog vara samma när man inreder sitt hem, eller planerar en resa i tankarna, själva resan blir då som en upptäckarjournal.

Vetskapen om vad du älskar står plötsligt klart för dig, man behöver varken läsa eller analysera utan ögat säger vad som känns bra och rätt. Det som är fantastiskt är att om jag älskar något tillräckligt mycket att göra så träder det fram och ger mig kunskap och insikt som är värdefulla för mig personligen.

Dagens bild är en canvasväska med ett litet "konst-stycke" som är en sk Art Quilt i miniformat.

Inga kommentarer: