torsdag 23 juni 2011

Bruksföremål eller "skådebröd" det är frågan??

Vad skall man med allt till? Vad kommer det sig att en del skapar och skapar återigen och andra bara gör bruksföremål.

Jag personligen tror att det har med personligheten att göra. Men också den inre driften.
Vissa tänker "jag skall kunna använda det", andra tänker "det kanske kan bli något" och ytterligare andra "har sin inre drift" vilken av dessa tre tillhör du?

Det är lite spännande att tänka sig in i om detta är tre personligheter dessutom, en som vill se innan vad saker som dom gör kan användas till, där är det funktionella viktigast. De andra som kan se ett användningsområde, men kan också se ytterligare ett och talar gärna med andra om det, och så har vi frifräsarna som går från det ena till det andra det är den inre kreativiteten som styr och det spelar ingen roll vad det blir, gåvan att skapa är det viktigaste.

Jag är övertygad idag att vi kan se alla dessa tre "personlighetstyper" runt omkring oss och det är slående vad nära jag faktiskt är i mina "iaktagelser".

Ha en skön dag.............oavsett vem du är!

Inga kommentarer: