söndag 19 juni 2011

Så mycket vackert det finns runt oss. Det gäller att vara "lyhörd eller lyseende" på det som
omger oss. Denna underbart vackra blomma växer i diket utanför vårt hus.

Att fotografera och lära sig se på sitt "objekt" ligger inom skaparkonstens delar. Att lära sig se i delar och helheter. Men bara fotografera för fotograferandets glädje är också en stor del av det kreativa arbetet. Detta har jag fått lära mig under mina snart 10 år i skaparglädjens tjänst.
Då menar jag min utbildning och inom min utbildning dessa sista 10 åren.

Att hitta ljuset, se hur ljuset faller och hur ljuset omfamnar det jag vill visa är en av de svåraste i arbetet. Ibland går det lekande lätt och ibland är det som det inte alls vill till utan "gäckar" din blick.

Ljuset har alla konstnärer försökt att återge eller använda i alla tider och ju mer man förstår detta ju mer intressant blir skapandet. Ljus, skuggor, bakgrunder..............ja allt påverkar det färdiga resultatet.

Nu befinner vi oss i en fantastiskt ljus tid, ta vara på den i alla avseenden!

Inga kommentarer: