torsdag 7 juli 2011

Lupp eller förstoringsglas.........

Ibland är det bra att använda "lupp eller förstoringsglas" i levande livet, tankemässigt också.

Att stora upp något som är smått och se på det ur en annan vinkel, eller gå nära inpå och betrakta det i närbild. Helt klart handlar det om att "studera fenomen eller saker som händer" på ett annat sätt än vi är vana vid.

Att hitta uttryck som gör att man ser saker och ting i ett annat ljus är också bra.

Jag har lärt mig ett uttryck som jag funderat på och som jag satt både lupp och förstoringsglas tankemässigt på:

-"man sätta in på kontot för att erhålla något från kontot"!

Tänk så bra "bankaffärer är" översätter man det till oss människor så innebär det att ju mer jag sätter in i positiv kommunikation, ju mer jag gör gott, ju mer får jag tillbaka!

Självklart säger vi så har det alltid varit. Men när det går emot oss skall vi fortsätta att ta ut i all oändlighet och skall vi acceptera att någon tömmer vårt "konto". Självklart inte, då handlar det om att vara stark och ståndaktig.

Jag beundrar dessa människor som sätter in på sina "konton" och jag försöker att vara så långt ifrån de människor som hela tiden plockar ut på mitt förtroendekonto, glädjekonto, och sedan hela tiden fyller på sitt eget konto - dvs egoistkontot, avundsjukekontot och jag-förtst-kontot!

Tänk så lätt det är att känna igen dessa människor.........hoppas att alla mina barnbarn lär sig att se skillnad på den som sätter in, vårdar, bryr sig och visar omsorg och håller sig borta från de andra! Att dom lär sig vad genuin glädje är, vad genuin vänskap är och vad genuin generositet är. Jag känner flera stycken som har detta och naturligtvis så tär dom inte på någon annans "konto". Tack bästa du för att du är en "instättare"!!


Inga kommentarer: