tisdag 16 augusti 2011

Kvinnan i fönstret.......

Av gamla gardiner kan man göra mycket, återbruk bland annat.

Fantasi är en viktig del av skapandet men också det experimentella. När vi fantiserar så låtsas vi en verklighet som ibland kan vara riktigt verklig. Ungefär som om vi drömmer fast vi är vakna. Hjärnan kan spela oss spratt, men också få oss att tänka i nya banor.

Vi kan faktiskt när det gäller förändringsarbete se och identifiera olika stadier eller olika situationer på förändring. Den som är påtvingad eller den som är anpassad för oss. Till sist den som är självvald. Jag kan finna sådana situationer i mitt liv, kan du?

Nu till de självvalda förändringsdelarna, detta är början till förändring att vi väljer själva att ändra något. Det kan vara väl så mödosamt för vi skall ha en förändrings-villighet också eller hur?

Fortsättning följer..................jag funderar så länge på min egen självvalda förändring!

Har du något du vill förändra??

Inga kommentarer: