onsdag 12 oktober 2011

Hur var det nu??

Hur var det nu med förändring, processen, vad jag vill?
Det krävs intitiativ det är vi medvetna om, du vet intitiativ så att vi ser och märker att något händer. Det kräver engagemang, uppfinningsrikedom, tom passion. En dragkamp mellan att motsäga mig förändring och gynna förändringen. Det handlar om beslut och ställningstagande.
Och ger jag mig hän dessutom så kan det hända mycket. Det handlar helt enkelt om att se mönster. När jag talar om förändring så finns den på många plan både personligt, arbetsmässigt, regelmässigt, omgivningsmässigt, traditionsmässigt, det är mycket som vi skall "bryta" med när vi skapar en förändring. Dessutom vet vi inte om förändringen leder till förbättring!!
Att undersöka i all ära, men undersökning är till för att ge mig underlag i min beslutsprocess till förändring.
Vilken tur att jag målet klart för mig, men så lång tid det tog innan jag hittade målet........!

Innan dagens inlägg avslutas vill jag bara säga att vi är födda med en "egen inre samordning" där vi faktiskt har många svar givna, det kallas intuition. Att utveckla intuitionen hos oss är en kurs i sig i livets skola.

Så jag vill med hjälp av "gamla ledstänger" bryta ny markt, hitta nya områden och utveckla mig vidare , tänk så härligt att komma till insikt!

Inga kommentarer: