tisdag 11 oktober 2011

Vad vi ser och vad vi inte ser...........

När vi skapar förändring så tänker vi mer eller mindre olika i tid. Men vi behöver också koncentration och koncentrationskraft, vi behöver någon att samtala med, och vi behöver ta risker.

De som klarar en förändring har några hållpunkter eller "regler" som de automatiskt mer eller mindre följer:

De har en uttalad förändringsstil och förändringsvilja och använder den för att gå vidare
De sporras och engagerar sig i förändringen

De "vet nästan på förhand" vilka som vinner på förändringen och vilka som stangerar och inte kommer längre

De vet exakt (känner på sig) när tiden är mogen

De hittar sina "sina samarbetspartners" tidigt i processen och samtalar

De vågar göra "misslyckanden" och de stöter på problem som de löser och fortsätter
trots detta

De arbetar med sin flexibilitet och förändringsvilja, de skapar en helikoptersyn och de
är nyfikna än in i det sista

Ett intressant spörsmål är; är vi födda till en sådan personlighet eller kan vi medvetet arbeta
oss fram till ett sådant förhållningssätt.

Om svaret är ja på ovan två tankar, ja då kan alla uppleva förändringar positivt om vi vill!

Inga kommentarer: