lördag 5 november 2011

Ljusa vägval................

Ibland så blir man tvungen att göra vägval. Dessa våra vägval är ofta självvalda och vi väljer dem för att nå någon form av lösning på något vi vill förändra eller förbättra, ibland även förädla.

Tiden går utan att vi kan stoppa upp den. Man kan spilla tid men inte vinna mer tid. Vi kan använda tiden på ett bättre sätt och bemästra tiden och därmed sig själv. Därav vägval!
Man kan välja mörka vägval också om man förstår innebörden och kan konfronteras med dem och se till att det blir bra vägval, och att de kanske inför framtiden blir ett ljust vägval.

Oj undrar om ni kan se det som jag??

Det finns alltså många sorts vägar vi kan gå!


Inga kommentarer: