torsdag 29 december 2011

Att associera...........

Under formgivningen förra terminen hade jag en idé att försöka skapa något som var riktat till någon. Jag ville hitta himmel, hav, båtkänsla, segel, vatten, lite vindpinat och här är resultatet.

Att associera till något och sedan formge tanken och uttrycka känslan har många aspekter. Vi vill skapa, vi vill att det skall bli något och vi vill att någon skall gilla det vi gör.

Så är det nog med allt, bakning, stickning, matlagning, städning, skapande eller hur?

Men att associera till något, och sedan uttrycka detta är lite svårare tycker jag. Det krävs övning och åter övning. Personligen tror jag att den som känner igen, har associerat och då är det lättare att hitta gemensamma nämnaren.

Vårt intuitiva tänkande är spännande tycker jag, detta tänkande skall ifrågasätta våra antaganden, bryta mönster som vi har, men också våra vanor och dessutom försöka förändra våra "mentala modeller" som vi skapat. Det intuitiva tänkandet kan utvecklas till visionärt tänkande. Det intuitiva tänkandet har oftast rätt, men vi vill oftast inte "se det"för de känslor de väcker. Men när vi utnyttjar detta vårt intuitiva "jag" (det som vi redan vet), ja då kan vi handla, skapa, och förändra.

Detta med att vi associerar då, jo det gör vi ofta när vi inte riktigt förstår - det hjälper oss att lägga pussel. Men också hjälper oss att tänka i vidare banor. Intuition är något som vi skall underhålla och utveckla för att det skall fungera optimalt för oss.

Det handlar om att gå vidare.............inte stangera..............bryta mönster............skapa nytt.

Ha en skön dag i associationens tecken!


Inga kommentarer: