torsdag 15 december 2011

Att tänka i nya banor........

En gång läste jag en rubrik i en bok "myten om den stora förändringen" och detta har fastnat ordentligt i min tanke. Vad jag tänker när det gäller mitt skapande är att visst utvecklas vi, men det finns också "en stil, en personligt stil" som alla som skapar äger och kan arbeta för att den skall framträda. Det handlar om att bli "lyhörd och känslig" för sina egna linjer, former, och färger. Vi vet "nästan i förväg" hur något blir, vi kan bara finslipa, betrakta, undersöka vår egen väg. En spännande väg att färdas på.

Någon direkt omvandling sker sällan har jag också märkt, snarare en förädling och ibland en förbättring. Vi behöver lära oss betrakta, skapa eftertanke, men också reflektion i vårt arbete.

Dagens bild är textila skisser till nästa projekt som startar direkt efter jul i januari 2012.

Under detta arbete skall jag vara både lyhörd, känslig, finslipa, betrakta, undersöka vad som är "mitt" i både design och form.

Inga kommentarer: