torsdag 1 december 2011

Egen tid...........

Jag lärde mig någonstans att jag skall ha "öppen tid" en sådan tid som gör att jag kan "ha mig själv som mötesplats eller möte med mig själv" minst en gång i veckan. Jag döpte det till "TTF" som är tid till förfogande. Med jämna mellanrum bokade jag in i min kalender dessa TTF en gång i veckan. Idag har jag TTF varje dag en timma. Tid för eftertanke, tid för planering, tid för omtanke, det kan vara många olika tider. Och jag vårdar min "TTF" lika omsorgsfullt idag som tidigare. Tänk vad goda vanor kan breda ut sig!

En annan sak som jag lärde mig var att när jag bemästrar min tid så börjar jag också att bemästra mitt minne, och det stämmer. Jag får alltså egen tid att tänka och fundera. Det är viktigt för att inte säga livsviktigt.

Lika viktigt som att "ge av sin tid" eller "ge av min tid", de som lärt sig detta är verkligen vänner som bryr sig. Det tänker jag på ofta. Vänskapstid är en gåva.

Tack alla mina vänner för er tid, jag uppskattar det verkligen.

Inga kommentarer: