måndag 19 december 2011

Tavara-på-sig

Att ta vara på sig, handlar om att lära mer om sig själv, att utforska vem jag är och hur jag blivit den jag är. Det kan jag göra i måleriet. En spännande och helt klart utvecklande väg att gå. Att få lov att ha tillgång till sitt kreativa inre och föra en dialog.

Den som känner mig bäst, är jag själv - och då är det mysigt att ha mig själv som partner i denna "kommunikationsprocess". Även om färgen svart förknippas med sorg, är den inte det för mig.....det är en "stabil färg" som kan dela med sig av erfarenheter och tankar som annars skulle varit outtalade.

Jag gillar att måla också, likaväl som att sy, brodera, eller arbeta med collage. De kreativa dagarna försvinner och nya kreativa dagar läggs till. Helt klart är det berikande och jag hoppas att bildens budskap kan avläsas som en "riktad postitiv tanke"......från mig till dig!

Inga kommentarer: