tisdag 27 december 2011

Vi lär så länge vi lever.....

Dagens neurologi har kommit långt i sitt forskande om hjärnan. De hävdar att vi från befruktningen fram till livets upphörande har en konstant förmåga att skapa nya tankebanor. Detta innebär att vi kan lära så länge vi lever. Vilken svindlande tanke.

Hjärnan formas i enlighet med sin omgivning, det innebär att om vi inte skapar "lärplattor" för oss själva eller annat som gör att vi använder hjärnan, så avtar inlärningsförmågan. Med detta tänkande så skulle våra seniorboende ha "massor av lärplattformar" för att skapa glada, lyckliga människor som inte var passiva utan aktiva i "sin värld".

Min bild är "seniorcenter" där aktivitet råder på många plan.....det finns massor av möjligheter det är bara det att vi i dagens "färvaringssystem" har glömt av detta!!


Inga kommentarer: