onsdag 28 mars 2012

Inspirationens ögonblick.......

Framtiden är inte något som "ligger framför oss färdigt", utan jag måste själv bidra till att skapa den. Det kan jag göra på många olika sätt som väl är. En viktig "egenskap" som är bra att utveckla är målmedvetenhet. Denna vår målmedvetenheten för oss mot de delmål, och mål som vi har om vi har några förståss.

Det handlar alltså om att sätta upp mål, bli inspirerad att arbeta för målen och sedan bestämma vad som skall göras för att nå målen.

Utmaningen ligger i att tänka i nya banor, att våga gå utanför "givna ramar" och att testa och pröva sig fram. Att dessutom "se" även det du inte vill se. Det kan vara klurigt. Min egen utvecklingsplan är en viktig del för att nå de mål jag satt upp.

Jag har idag bestämt mig för två saker som jag vill förbättra i min skapande arbete, och det får bli det kommande målet denna månaden.

Jag måste ställa frågor vad gör jag? Hur fungerar det? Vad kan jag förbättra? Vad vill jag förbättra? Vilka är mina viktigaste ansvarsområden?


Så nu har jag ytterligare några veckors arbete mot mina mål. Och jag vet att när målet är satt så gäller foccus och koncentration!

Inga kommentarer: