lördag 28 april 2012

Du behöver inte alltid passa in........

Vad innebär det att passa in, är det att ta bort en del av sig själv eller är det att bli accepterad för den jag är? Måste man alltid passa in, varför ses inte styrkor i just detta att vi är olika, tänker olika, har olika världsbilder, och olika utgångspunkter. Att alltid passa in i ett mönster, i ett led, i som alla andra gör skapar självutplånande grupper.

Att visa på mångfald, färgrikedom både i färg och upplevd färg, att våga, att visa, att ha omtanke allt detta borde värdesättas än mer än att passa in i ett mönster.

Om alla skulle passat in från början så hade vi varit kopior av varandra, hur kul är det?

Ha en fin dag med mycket inre "färgprakt" den kan du använda och den går att glädjas åt.

Inga kommentarer: