fredag 6 april 2012

Idag tänker jag.........

Idag tänker jag på de som finns bakom dessa bilder på olika sätt. Jag tänker också på alla de som inte finns med oss. Så många timmar av glädje, fest, och vardag som de har fyllt. Dess ägare har haft många stängar på sin lyra, och gjort många saker som jag ser idag att det är en del av mina föebilder.

Men jag tänker särskilt på "min kusin" från barndomen, allt det som vi hade tillsammans och alla de minnen som vi delat, nu bär jag dem vidare. Sorgligt, ledsamt och på sitt sätt tomt att hon inte finns här mer med oss, jag skall bära minnena i mitt hjärta. Vi delar samma bakgrund på min mors sida, och jag känner att den länken blir tunnare och tunnare.

Idag ser jag tydligare och tydligare att det är vi kvinnor som är "kulturbärare" på många av de små skatterna som vi har i hemmen, och att det är viktigt att dokumentera och visa för våra döttrar och deras döttrar en gång i framtiden vilka skatter som vi haft. Kanske också våra söner kommer att uppskatta denna skira skatt.

Ha en eftertänktsam långfredag!


Inga kommentarer: