måndag 16 april 2012

Mot nya djärva mål........

Att sätta årsmål är ett sätt att formulera för sig själv vad man vill, vad man vill uppnå, och ha något att "arbeta för och mot"
Årets och nästkommande mål är satta, och jag är lika nöjd varje gång.
För mig är detta livskvalité - en sorts "handlingsplan" som jag kan arbeta och stämma av gentemot.

Målplaner, handlingsplaner och arbetsplaner är till för att hålla foccus och koncentration och samtidigt bra att ha när man "svävar iväg" vilket är mycket nyttigt. Så ingen plan utan avvikelser!!

Inga kommentarer: