onsdag 4 april 2012

Syn-ergosSynnergi brukar man tala om när en eller flera "element" influerar (påverkar) varandra tillsammans och bildar en starkare upplevelse eller något blir starkare. Här ville jag se hur färgerna påverkade varandra och hur dom framträder i förhållande till varandra och som helhet. Ordet "synnergi" är grekiska syn-ergos vilket betyder just samarbete. Jag har en förhoppning att följande ekvation skall bli resultatet: 1+1=3.

Så med förenade krafter (färgernas kraft) så förhoppsningsvis uppnås "synnergi-effekter". Egentligen skiljer sig inte detta ett enda dugg från organisationer, arbetsplatser om man ger sig på en jämförelse. Samspelet är det som skall vara navet, istället för färger så har vi levande människor (som har olika utstrålining), det finns problematik, det finns makt- och styrformer, det finns krav........exakt samma som i ett skapande arbete.


Eftersom förändring går snabbt, mycket förändras så gör även skaparprocesserna detta. Det som tidigare arbetades fram dolt, öppnas för världen och fler och fler kan ta del av det som inte tidigare var i synligt. Samma som i dagens organisationer vi har alla de digitala sociala nätverken. Men det gäller att fortfarande behålla och ha en del av det innersta kvar för att skapa dynamik, efterfrågan och möjligheter till utveckling. Om allt öppet läggs ut, vad finns då kvar?


Ville bara säga: Ha en färgrik dag!

Inga kommentarer: