tisdag 1 januari 2013

Ibland ser man inte skogen för alla träden....

Är en devis som håller sig även idag. För mig innebär det att träden kan stoppa upp och man ser inte helheten. När vi ser på helheten så ser vi också delarna och delarna bildar helheten. Ganska enkelt egentligen.

Jag kan idag se mitt textila arbete, tillsammans med måleri och fotografi hur de har flera gemensamma nämnare och hur jag hela mitt liv arbetat med detta var för sig, men inte tillsammans som jag gör idag.
Men också mitt tidigare yrkesliv är en del av det jag sysslar med numera. Inte så att jag inte haft glädje och nytta av det, men mer så att idag knyter jag samman mina intressen och kan se och skörda det som blivit viktig för mig.

Så att lära för livet, i livet, hela livet är nästan samma sak. Det är bara det att det tar olika tid att lära sig förstå och tänka på meningen med det vi gör.

Jag hoppas att mina barnbarn lär sig detta och att dom aldrig slutar upp att vara nyfikna, våga tänka utanför "gängse banor" utan ser förbi träden och mellan träden och hela skogen och utanför skogen och under jorden på träden och luften, årstidsväxlingarna.

Ett träd symboliserar ju så mycket, men isolerat eller ensamt så har det en annan innebörd. Allt det som symboliserar olika saker har något att säga oss. Trädet är ett av alla symboler som funnits med oss i årtusenden. Jag undar vilka symboler som vi skapar idag och hur vi kan förhålla oss till dessa. Men också hur vi kan "få hjälp" av våra symboler. För de har något som vi vill förmedla. Oavsett vilken symbol vi väljer så har det något som vi vill uttrycka eller säga.

Jag har mina masker, vilka symboler har du?

En stilla fundering så här på årets första dag 2013!Inga kommentarer: