söndag 10 februari 2013

Utmaningar.........


Personligt uttryck och personliga avtryck är egentligen samma sak. Det är också en del av skaparprocessen oavsett vad man väljer att använda. Textila material, färger, foto, målandet i olika former alla har en gemensam nämnare nämligen "uttrycket" som jag ser det. Mitt personlig uttryck.

Det jag uttrycker är inte säkert att betraktaren "ser", vi uppfattar utifrån egen "horrisont" och egna "upplevelser".

Dubbelhet, är något jag funderar över här har jag använt bägge mina händer både min vänstra hand och min högra. Det var en spännande övning eftersom jag är dubbelhänt. I hela mitt liv så har jag använt båda mina händer till olika saker, men här har jag använt båda mina händer till samma sak dvs försöka mig på konsten att avbilda livets cirkel med båda mina händer. Kan du gissa vilken som är min högra hands arbete, respektive vänstra hands arbete?

Som barn så blev jag "tvingad" att använda min högra hand, alltså lära mig skriva med höger, men jag skriver med vänster också. Fast det är enklare att skriva med höger och rita med vänster hand. Sedan att sy, ja det gör jag med vänster hand. Målar med vänster, äter med vänster. Jag kan måla med bägge händerna samtidigt och det är spännande.

Slutsatsen: att kunna använda båda händerna är berikande, varför tränas vi inte i detta från det vi är små utan bara att använda en hand?

Inga kommentarer: