fredag 22 mars 2013

Illusion

Illusion
För mig har ordet "illusion" en speciell innebörd - det är som jag ser det genom alla ina sinnesintryck som den skapas. Det innebär att det inte är en verklig tanke utan det som blir av tanken som utgör illusionen om ni är med?

Alltså ingen verklig uppfattning eller avbildning. I mitt skapande uppstår ofta just dessa "illusioner" som kommer från den verkliga omgivningen och som tar sig "mitt uttryck" och mina "känslor" i förhållanden till det verkliga. Jag kan inte avbilda eller avporträttera något mer än med min kamera och där har jag också möjligheten att manipulera min bild. Men i måleriet och det textila så är det just det "non-figurativa" som jag är förespråkare till. I dagens bild av "illusion" så kom den till efter alla de disiga och dimmiga dagarna vi hade här i Norra Halland, och att förmedla en "isighet" utan att fotografera blev min Illusion..........alltså mina sinnesintryck som gav upphov till just ILLUSIONER.


    Inga kommentarer: