lördag 27 april 2013

Känsla..........

Känsla är ett begrepp som är intressant att spåna om och kring.

Det är just känslor som uppstår när någon eller jag betraktar en tavla eller ett konstverk. Det är faktiskt en "psykisk reaktion" av något som vi sett. Oftast talar vi om "förnimmelse" och känslan är också vad man kallar reaktiv. Jaha, och vad menas med detta då?

Känslan är förunderlig den kan vara antingen medfödd eller inlärd. Känslan av att gråta känner vi igen, likaså när vi känner fara. Stämning är också en känsla..........känslor omfattar både våra egna upplevelser, beteenden, och utifrån annat kommande som att betrakta konst. Vi känner direkt om vi tycker om eller inte tycker om. Vi är alla olika. Det jag gillar känner jag direkt när jag betraktar något och annat känner jag inte alls lika mycket för. Men jag kan uttala mig, tycka till och försöka inför mig själv uttrycka vad jag känner. Det är övning som krävs.

Vi kan också känna stämningslägen och när det gäller konst så är det lättare att se det figurativa än det "non figurativa". Dagens bild är en av mina målade alster och jag vet vilken känsla bilden väcker hos mig, men vad känner du?

Inga kommentarer: