fredag 31 maj 2013

Livets små egenheter........och betraktelser
Livets små egenheter med Botaniska trädgården i tankarna.........

Liv är något som alla små organismer har. Det finns faktiskt ingen entydig definition på biologiskt liv, men olika livsformer uppfyller vanligtvis kriterierna ”fortplantning, reproduktion, reagerar på yttre stimuli. Det är detta som betraktas som liv alltså liv som liv och yttre stimuli som påverkan av liv. Det som gör att det kan föräka sig, bli en till och att livet reagerar på yttre stimulans och stimuli. 

Liv studeras inom många forskningsområden och har under senare år sammantattats som livsvetenskap (life sciences). Främst inom biologi och medicin, men också biokemi, bioteknik mm. Inom samhällsvetenskaperna studeras liv inom arten ”människan” .

Det innebär att yttre påverkan som "stimuli" i form av konst, skapande arbete innefattas på sitt sätt i livsvetenskaperna som stimuli för oss människor och det omfattar våra liv i allra högsta grad. 

De stimuli som vi skapar gör avtryck i våra liv, blir en del av "livsvetenskapen" för här väver vi in tankar, funderingar, glädje och sorg. 


Växtriket (Plantae) omfattar alla växter. Studien av växtriket kallas botanik. Denna bildens botanik är en ”fantasibild” av just växtriket. 
Växtriket indelas i divisioner och består av två huvuddelar. Hos mig är det tyg och broderier. Ett broderi som kanske går till utställningen i Botaniska Trädgården till vintern.

Till sist:
Grönt symboliserar tillväxt, harmoni, freschör och fertilitet och antyder om stabilitet och uthållighet. I vardagligare språk har grönt en något dubbeltydig mening. Det står för fräschören och oerfarenhet och förbinds med vegetatione och fertilitet och det välstånd detta ger. Det är just det som fångade mig i mitt arbete som växte, och växte och växte ju fler lappar jag hittade. 

Grönt är kopplat till naturen och har ett känslomässigt värde. 

Men det finns också en annan syn på grönt som ”gröngöling” men det var inte avsikten med detta arbete (ler).

Ha en fin dag.....idag skiner solen och det är grönt ute i naturen!


Inga kommentarer: