måndag 27 maj 2013

Planer..............

Planer är till för att genomföras, men planer är också till för att drömma, tänka, fundera och många skall förverkligas. Att flyga högt är en plan som ibland kan te sig overklig men rätt som det är så genomförs tanken tillsammans med handling och planen är satt i verket!

Handlingsplaner är till för handlingar, en handling i taget och rätt som det är så "skall man sjösätta" den och det känns bra.

Behövs planer då?

Det beror på, spontanitet kan vara ett bra kapital som investering, dock är en plan bättre än ingenting så min slutsats är att "en plan tillsammans med en viss form av spontanitet" gör att jag flyger!!

Inga kommentarer: