onsdag 26 juni 2013

Fantasia........


Fantasi är förmågan att skapa våra inre bilder, våra känslor och de föreställningar som vi föreställer oss.
Fantasin uppstår i de ögonblick de upplevs genom vår syn, men också vår hörsel eller andra sinnen som är "uppkopplade". Vår fantasi hjälper oss och mig att ge mening till de upplevelser, den kunksap som gör att jag förstår världen.

Framförallt så hjälper fantasierna att lära mig nya saker. De hjälper mig också i mitt bildspråk att skapa de bilder som jag önskar (mina inre bilder),  Fantasin är sinnet där jag möter allt, de som jag ser, hör, upplever skapar tillsamman en bild i min fantasi. Min inspiration är just fantasin, att skapa något från en fantasibild. Som barn "låtsades" jag och det har jag fortsatt med genom åren framförall inom mitt skapande. Det är en sorts lek som är en låtsaslek men ändå en verklighetslek.

Det är just det som jag upplever när jag målar, leklust, fantasi med bilder, och tidlöshet.

Att vara fantasirik är en stor rikedom och källa till glädje.
Inga kommentarer: