torsdag 13 juni 2013

Inspirationens ögonblick...........


Inspiration kommer från många håll, här har jag inspirerats av mina egenhändigt färgade tyg som jag visat här tidigare, tänk så det kan bli........

Jag inspireras också att det "non-figurativa" där jag känner mig både glad och "hemma"........lite kul att lyssna på betraktare som ser både det ena och det andra i just detta som är icke figurativt.

Inspiration är ju att "väcka liv", eller något som stimulerar oss och sätter igång vår mentala tankeverksamhet. Denna inspiration är en viktig del i skapande där det ena föder det andra.

Vi ser alla olika saker och upplever olika saker när vi betraktar något.........undar just vad betraktaren ser här?


Inga kommentarer: