lördag 11 januari 2014

Personligt uttryck

Personligt uttryck och Personligt Formspråk

Att hitta sitt personliga uttryck och sitt personliga formspråk kan ta ett "helt liv" var det någon som sa till mig under mina "forskningsresor" inom detta ämne!

Tanken bakom detta är som jag uppfattat det att jag som producerar en bild (oavsett om det är inom det textila, inom måleriet eller inom fotograferandet) så har jag ett syfte med min bild, något mer än rent realistiskt återgivande av "ämnet", jag har försökt förmedla ett "personligt intryck".

Och då blir ovanstående att i min strävan att förmedla ett personligt intryck måste jag som skapande av bilden hitta mitt personliga uttryck / personliga formspråk för att mottagaren skall kunna ta del av mitt bildspråk….

Många kloka tankar har jag mött under resans gång, även detta att vi blir aldrig fullärda! Men också att när nyfikenheten svalnar, då är inte uttrycksglädjen lika stor.

Vad är det då som gjort att jag "pendlat" mellan textilt skapande, mina målarstudier och mina fotostudier och skapande kring alla tre. Jo jag tror att just gränsöverskridandet har bidragit till att jag fått en mer "vidvinkelsyn" som gjort att jag kunnat möta mitt personal uttryck och mitt personliga formspråk och klargjort mina personliga intryck tydligare. Ju mer jag arbetat med dessa olika uttryckssätt ju mer insiktsfull har jag blivit att bildspråket förmedlar en hel del både likheter och olikheter som kompletterar varandra.

Det finns fördelar och det finns nackdelar att inte stanna i en viss gren. Fördelarna är att man får en vidare syn, och nackdelarna blir att jag inte har någon riktig "hemmahörighet".

Trots eller just för att det är så, är gränsöverskridandet viktigt och jag personligen tror att oavsett om jag är textilt skapande, skapar konst genom att måla, eller skapar konst med hjälp av kameran så utesluter det ena inte det andra. Det blir ett slags "livsval"…………och detta val har berikat mig i min strävan att utvecklas tidigare, nu och förhoppningsvis i framtiden.


Inga kommentarer: