torsdag 15 maj 2014

Respekt


Respekt brukar man tala om på många olika sätt. En del säger "visa lite respekt" för äldre, eller att man skall visa "respekt" för olika saker.
Respekt betyder aktning eller vördnad för en person. Vördnad har också med "att dyrka" att göra.
Ordet används också för vissa abstrakta ting eller en nation eller religion. Respekt är alltså ett kraftfullt ord som ger eftertanke på hur det används.

Många filosofer har försökt att utreda och utröna begreppet, och en av frågorna har varit
vilka olika former av respekt som finns. En tolkning kan vara att respekt kan beskriva en attityd som ligger nära rädsla.  Den respekten som kan tänkas finnas ute på havet.  Eller om man är ute sent en natt och möter ett gatugäng. Det finns också en annan tolkning på ordet respekt och det är "observanta" den moraliska formen av respekt. Det innebär att objektet för ens respekt genom sin blotta existens ställer rättmätiga kram på hur man behandlar det. Detta fritt översatt är att man skall visa respekt för alla. Dvs den respekt jag begär av andra skall jag själv ge om inte detta sker så sker inte "respekten" dubbelriktat utan endast enkelriktat. Den som då begär "respekt" kräver det av sin omgivning, men visar det inte själv. Det är ju följden av detta. Intressant tycker jag. En ytterligare tolkning av ordet "respekt" är att det finns en speciell känsla av vördnad när man står inför något eller någon. Det kan betecknas som en känsla som gör en ödmjuk och upphöjer den som känner den. Men också känslan som växts inom oss människor när vi konfronteras med den moraliska lagen och människor som lever enligt den.

Ett litet ord med stor betydelse alltså.

Min slutsats är, för att få respekt så måste jag också visa respekt. Undrar hur många av oss som har denna gåva och funderar på ordets innebörd?

Dagens Bild:
Ett gigantiskt berg av restgarner från min mammas handarbetsaffär. Här har det broderats och sytt och alla garner som blivit över av modeller och annat har samlats för att tas om hand en gång. Det har gått många år sedan påsen öppnades nu i veckan. Nu återstår sortering och så vad som skall göras med alla underbara garner som har mer än ett sekel på nacken.

Inga kommentarer: