lördag 27 juni 2015

Frihet
Frihet
Vi har frihet att välja, frihet att välja bort, frihet att göra, frihet att skapa. Men också frihet att vila, resa, röra oss fritt, frihet att tänka, tycka, och uttrycka oss. Frihet att kunna röra sin.....

Jag tänker mycket på denna vår frihet när jag skapar, att fritt få förfoga över mitt material, och att fritt göra det som känns bra och viktigt för mig personligen.

Frihet är något som vi här i Sverige kanske inte tänker så ofta på, och som är självklar egentligen.

Min frihet är att jag får lov att använda båda mina händer när jag skapar. 

Att vara ett litet barn som tvingas välja andra handen, eller en ung kvinna som tvingas underkasta sig någon annans vilja är frihetsberövande lika mycket som när vi har rörelse-o-frihet eller andra inskränkningar av friheten.

Frihet är något som vi skall värna om och friheten är något som vi skall vårda.

Frihet är också att våga gå egna vägar...............

Inga kommentarer: