onsdag 30 september 2015

cirkeltankar.......Att vända och vrida på arbete, skisser, tankar, idéer brukar ge resultat. Cirkeln är ju som den är och det har känts viktigt i mina "cirkelstudier" att se hur den kan förändras och idag så säger jag att den kan förändras i det oändliga.

Likaså kan man förändra cirkeln inom och utom ramarna........och när dessa tankar kommer upp så inser åtminstone jag att livet har samma innebörd. Det går att lägga till, ta bort, skapa nytt, förkasta i all oändlighet både sådant som är av nyfiken art, men också sådant som är mindre bra eller störande.

När man fattar besluten inom eller utom cirkelns ram så blir allt mycket enklare. En annan del är hur vi väljer färger. Jag har gått från det vita till det svarta, men också från det vita till det röda, till det gula och när vi hittar rätt nyans så stämmer den personliga färgskalan mycket bättre. Det blir balans i det som skapas. Samma sak med levande livet. Balansen till livet ger en ny inställning.

Jag söker balans, harmoni, lugn, och då handlar det att ta bort sådant som skapar obalans. Hitta nya vägar, nya infallssätt, nya angreppssätt. Först då känner vi utveckling.

Cirklarna ger mig balans, men också utmaning, utveckling och ständig påminnelse om att inte stangera trots att en cirkel är sluten! Visst är det förunderligt!

Inga kommentarer: