tisdag 13 oktober 2015

abstrakta bilder.............Att gå från någonting och komma till någonting, har varit min paroll. Att dessutom gå utanför säkra gränser gör skapande både spännande och rikt. 

En gräns kan ses som något som skiljer områden från varandra, konkreta eller abstrakta.

Det finns gränser inom skapandet knivskarpa gränser både bland de som är utövande och mellan de olika konstarterna.

Gränser är också sådana som vi själv sätter upp. Jag är intresserad över gränsöverskridande och framför allt se möjligheter i just detta gränslösa. 

Detta finner jag gränslöst roligt!

Inga kommentarer: