onsdag 7 oktober 2015

Fotokonst, konstfoto eller bara en bild på en blomma.............
Bilder
Att se på bilder, att ta bilder, att skapa bilder, att tänka i bilder, att måla bilder, att sy bilder, att fota bilder allt detta är "bildskapande". Men också att bedöma bilder, att berätta med bilder, att njuta av bilder är också en bildkonst. Gränsöverskridande bilder har intresserat mig både inom foto, måleri och textilt arbete. Det är olika sätt att betrakta, men också olika sätt att förhålla sig till bildskapandet.

Alla tre specialområden har gemensamma nämnare, men också helt motsatta effekter och upplevelser. Det som intresserar mig är framför allt att genom foto kan jag avbilda det som jag inte kan inom måleriet eller det textila. Här kan jag bli konkret, men också flyta ut i det oändliga. Inom måleriet så är det det abstrakta som lockar och samma sak gäller det textila fast ibland så tar det andra vägar.

Att titta på bilder, det är också något som intresserar, se hur bilden är manipulerad, eller förvrängd, eller tillrättalagd.  Idag finns det så många vägar att gå att det nästan är svårt att hänga med och spännande dessutom just för detta.

Bilder har sitt egna språk och idag är det många som ägnar sig åt bildskapande av olika former. Det är mycket enklare för att inte säga lättare att hitta bilder som fångar uppmärksamheten, men bilderna kan också försvinna i den mängd som produceras.

Mycket tid ägnas åt att tolka bilder, och mycket tid går åt att skapa bilder, bara detta i sig själv är en hel vetskap eller vetenskap. Blir vi mätta på bilder är min fråga, och helt klart så får jag utgå från mig själv, idag selekterar jag mycket mer, mer återhållsam och mer kvalitativ i mitt bildtittande.........men också i mitt bildskapande.


Inga kommentarer: