lördag 3 oktober 2015

Frihet..........
Att skapa fritt är frihet, men också att välja, att välja bort, att leka, att experimentera fritt bland trådar, tyger, färger, och bilder. Friheten att våga stå för det jag gör, och vara stolt över det.

När jag tänker på detta med skapandet så finns det ju en bekräftelse i att visa upp, att skapa, att ställa ut, och jag har funderat på detta. Vad är målet? Att sälja, eller att visa upp sig, eller att få bekräftelse på det jag gjort. Kanske är det så att det är en kombination.....och ibland också att bli bedömd.

Personligen så är det för mig själva skapandet, processen, glädjen över att kunna uttrycka mig inte i ord utan i något konkret. Att tänja på mina gränser, att gå över gränser, att befinna mig på osäker "mark",   Inspiration är också en viktig del i skapandet för mig personligen. Inspiration och möjlighet till att fantisera, att försöka mig på sådant som jag kan, och inte kan, och hitta vägar som leder mig borton "jag vet", Det är inte alltid säkert att jag är nöjd, men när jag blir det så är jag sprudlande glad inombords, och jag behöver inte ha gjort stordåd för att se och känna detta.

Jag har lärt mig vara nöjd med det jag gör, för min egen skull. En skola som är väl så viktig att ta sig igenom. Att vara nöjd med det jag visar upp för mig själv och betraktar, men också visar inför andra.

Skapandet har många faser, alla faserna är viktiga att gå igenom. Möte med mig själv, möte med andra, möte med tekniker, möte med värderingar, möte med kritiker, möte med energi-motivatorer, möte med osäkerhet, men också möte med styrka...........de som inte många möten inser är att vi faktiskt kan läsa av varandra i mötet, vilket också är spännande.

Friheten att skapa, våga, hitta egna vägar, lära nytt, ständigt utveckla, få energi är värt så mycket och denna frihet är en faktor som gör att man förs vidare. Drivkraften är större än återhållsamhet och denna drivkraften behöver frihet!

Inga kommentarer: