onsdag 14 oktober 2015

Fritt skapande och skaparglädje......gränsöverskridande glädje!


Lika spännande varje gång, att fylla på både målerilådan, garnlådan, tyglådan, kunskapslådan, erfarenhetslådan.........

Detta kan vi göra på olika sätt, genom att medvetet leta där du står, eller utforska din omgivning eller söka nya vägar. Inget är rätt och inget är förkastat.

Lika spännande är det att sortera ut, betrakta, lämna bakom sig, välja bort. Sorterandet i sig gör också att vi får plats med nytänkande, nytt material, och nya infallsvinklar.

Något som slår mig är att Sverige är "litet" kanske lite för litet många gånger. Därför är det spännande och utmanande att ge sig ut i "vida världen" och hitta inspiration, nya tankar, nya idéer och nya infall.

Härligt att ha denna möjlighet!


Inga kommentarer: