torsdag 1 oktober 2015

Inspiration, motivation, kreativitet och fantasi...

Inspiration ett "stort" ord för mig!

Inspirationens ögonblick lika stort, det är ofta som jag möter inspiration på våra resor min och makens. Det kan vara i alla upptänkliga former, men helt klart när vi besöker något spännande resmål. Oavsett om det är inom natur, måleri, eller textila möten.

Inspirationens ögonblick är korta, intensiva och framförallt lockande, men det kan också vara lugna, stillsamma och helt stilla.

Inspiration (latinets inspiro) som betyder ungefär "väcka till liv" är en stimulans som sätter igång den mentala verksamheten hos mig. Så långt tillbaka som till 1600-talet har man talat om inspiration men då var det "gudomlighet" som var utlösaren.

Motivation kännetecknas som en drivkraft, den väcker till handling mot ett önskat uppsatt mål, lockar fram, upprätthåller de målinriktade handlingarna som jag satt upp. Det är också ett grundläggande behov som jag ser det för att skapa. Det räcker inte med inspiration.

Kreativitet, ser jag som helt enkelt en metod för problemlösning, eller i skaparprocessen pröva mig fram till olika lösningar. Det är en tanke till produkt (gärna av konstnärligt skapande) eller inom andra grenar ett resultat av flera funktioner i samverkan. Det kan handla om lärandet inom ett område, och kombinera detta med andra kunskaper jag har, och att detta kan ske i samverkan. Det handlar också om nytänkande, hitta metoder för detta och när detta samverkar ja då föds möjligheter för kreativa processer. Helt klart ser jag kreativitet som "ett fenomen" att hitta nya idéer, gå vidare inom det jag håller på med, men också att bearbeta min inspiration och min motivation att söka bortom tanken.

Fantasin tillsist i detta mitt inlägg är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställa mig olika saker. Det kan vara allt ifrån upplevelser genom synen, hörseln eller andra sinnen. Fantasin är hjärnans arbete som hjälper mig att skapa. Fantasin ger mig mening åt mina upplevelser, försåelse av mina kunskaper, och det är grundläggande som jag ser hur jag förstår mig på och använder mitt skapande och min skapande förmåga. Fantasin är också för mig viktig när jag lär mig nya saker. Det handlar om att kunna "framkalla mina egna världar" det är när mitt sinne möter "allt" och min bild blir i fantasin och jag sedan kan se att fantasin och det jag skapat är ett. I min skaparprocess är det som om min fantasi samverkar med min kreativa sida, som motiverar mig att starta upp ett projekt och inspiration och stimuli kan jag få av bilder som de som jag tagit med idag.

Summasummarium:
Så när något säger att jag är kreativ, så tar jag det som en fantastiskt fin komplimang. Suger åt mig och tänker så generöst (men jag undrar också om den som säger att någon annan är kreativ har tänkt på detta?).Inga kommentarer: